Forfatter & Tandlæge

HENNY MIKKELSEN


 

VOKSENROMAN:

"De fremmede"

Ud over at jeg løbende skriver børnebøger, interesserer jeg mig også for slægtsforskning.
I den forbindelse fandt jeg frem til, at min mands slægt stammer fra de første tyske kolonister, der kom til Danmark i 1759. Denne opdagelse gav mig inspiration til at gå i gang med at skrive en slægtsroman om min mands slægt og om den tyske indvandring, der fandt sted dengang.
Min mand hedder Fritz Nørgaard Mikkelsen. Han er uddannet lærer og psykolog - og er tidligere landmand.

Bogen har titlen: DE FREMMEDE. En slægtskrønike - Indvandringen i 1700 tallet, hvordan gik det?

Romanen udkom den 13.3.2020

Bogen kan lånes på bibliotekerne både som fysisk bog og som e-bog på e-reolen
Det er også stadig muligt at købe bogen og få den tilsendt : kontakt Henny Mikkelsen på mail
hennymikkelsen@gmail.com
Husk at oplyse navn og adresse.
Betaling foregår via Mobile Pay 259 kr (inkl. porto)


Om bogen "De Fremmede"
Romanen er fiktion bygget over rigtige personer og begivenheder, der reelt har fundet sted. Man følger slægtens spor gennem seks generationer og bliver vidne til deres kummerlige forhold og besværlige integration. Det var først i tredje generation og derefter, at slægterne begyndte at blive integreret.
I lyset af vor tids indvandringsdebat er det en tanke værd, at de ca. 59 sydtyske familier, der slog sig ned på heden i Midtjylland, i dag har ca. 500.000 efterkommerne.
Romanen tager sin begyndelse en dag i 1936, hvor Else Kathrine Laursen kommer grædende hjem fra skole. Hun var blevet drillet med sit sorte hår og sine mørkebrune øjne. De sagde, hun ikke lignede en dansker. Hendes mor bedyrede, at hun var pæredansk, for hun vidste med sikkerhed, at familien stammede fra Midtjylland.
Hvad moderen ikke vidste var, at hendes egen far stammede fra de første sydtyske kolonister, der kom til Danmark i 1759.

Diverse anmeldeser af bogen
"De fremmede":Boganmeldelse; Jan Rahbek - Psykolog og bogelsker
Henny Mikkelsen, der gennem en menneskealder var ansat som tandlæge ved Den Kommunale tandpleje i Viborg har begået sin første bog rettet mod et voksent publikum og det er hun sluppet rigtig godt fra. Det er en meget velskrevet bog, som jeg har læst i et stræk – den er ikke let at slippe, når først man får begyndt.
 De fremmede er en historisk slægtsroman, som tager udgangspunkt i de såkaldte kartoffeltyskeres kolonisering af den jyske hede i 1759/60.  Kartoffeltyskernes virke på den jyske hede er et stykke underbelyst Danmarkshistorie, som gennem udgivelsen af denne bog bliver vagt flot til live via fortællingens fine blanding af fakta og fiktion.
De tyske indvandrere blev inviteret af den danske konge for at opdyrke og kolonisere den golde jyske hede. De blev lokket med løfter om, at de ville få en gård med jord, husdyr og udstyr, penge, skattefrihed i 20 år og fritagelse fra militærtjeneste. Som det fremgår af bogen kneb det dog med at indfri løfterne, hvilket skabte en del utilfredshed blandt kolonisterne. Samtidig var der stor aversion blandt den lokale befolkning mod de fremmede. Gennem bogen får vi et levende indblik i baggrunden for, at de hårdt trængte familier håbefuldt emigrerer til Danmark, deres svære kamp for at finde fodfæste i det fremmede, den langsomt fremadskridende assimilation med danskerne til den fuldbyrdede integration, hvor sidste slægts led ikke længere har kendskab til sin fremmedartet baggrund.
Bogens persongalleri, som vi følger gennem næsten 200 år, bygger på virkelige personer baseret på forfatterens mands familiehistorie. Blandingen af fiktion og historisk fakta er et litterært scoop. Personerne bliver lyslevende og man kommer til at føle med dem i medgang og modgang. Jeg er også rigtig glad for de tråde, der via personernes samtale bliver trukket til samtidshistorien både den danske og europæiske.
Når man læser bogen, så er det tankevækkende at fundere over, at kartoflen har været en lige så fremmedartet spise for danskerne, som Schawarma, Gyros og Falafel. På indirekte vis er bogen således også en belysning af vores tids forhold til de fremmede – både noget om den skepsis de bliver mødt med, men også at de fremmede via egen indsats kan vise sit eget værd.
Det er en særdeles underholdende og læseværdig bog, hvoraf man kun kan blive klogere på både fortid, nutid og fremtid. Den bør læses af mange.

Jan Rahbek
Psykolog og bogelskerAnmeldelse af Jens Andersen Psykolog, forfatter og foredragsholder:

Vidunderligt skrevet – socialrealistisk litteratur når det er bedst. De fremmede er en familiekrønike baseret på Henny Mikkelsens mands (Fritz Mikkelsen) egen familiehistorie.Hvis du gerne vil læse en god historie og samtidig blive klogere på lokalhistorie, danmarkshistorie og Europas historie og udvikling fra midten af 1700 tallet til nu, så læs denne bog. Du bliver underholdt samtidig med, at du bliver klogere på både fortiden, nutiden og fremtiden. Familiekrøniken starter med et opslag på torvet i Frankfurt am Main. Et opslag som lokkede i hundredvis af tyskere til Danmark med gyldne løfter om velstand, hvis de deltog i opdyrkning af den jyske hede.Virkeligheden blev en helt anden. Tyskerne var ikke velset på egnen – også dengang var integrationen vanskelig. Det beskrives på fineste vis ved at få indsigt i familiernes daglige liv og udfordringer. Eksempelvis når danskerne ikke ville købe varer af tyskerne på torvet i Viborg. Særlig udfordret blev familierne, når en dansker og en tysker fattede kærlighed for hinanden. Her var det ikke alle familiemedlemmer, der deltog i
brylluppet.
Bogen er fiktion, men de fleste historier, begivenheder og personer er virkelige. Imidlertid gør netop den fiktive tilgang med digterisk frihed bogen særdeles levende og læsværdig.
Bogen følger familier i seks generationer og rummer skønne fortællinger om kærlighed, bryllupper, barnedåb, død, hårdt arbejde – og ikke mindst fortællinger om indvandring og kultursammenstød. Der opstod hurtigt historier om tyskerne på heden. Eksempelvis at de ikke var var særlig gode til at lægge penge til side, og når de en sjælden gang tjente penge på torvet i Viborg, så åd og drak de som grever og baroner. Imidlertid så rummede den slags historier om de fremmede kun en flig af virkeligheden. Dengang som nu handlede livet om at klare dagligdagen med værdighed. Her rummer bogen nogle skønne beskrivelser af, hvad hverdagslivet krævede fra midten af 1700 tallet og 6 generationer frem. Nutidens tendenser til at romantisere fortiden skal man være en anelse forsigtig med. Man skal ikke langt tilbage i historien, før livet var en kamp for mad på bordet. Derfor var arbejdsomhed og dygtighed vigtige personlige egenskaber. Men det var ikke nok. En mand kunne ikke være alene på en Gaard. En mand skulle have en kone – og en kvinde skulle have en mand. Man havde en mere rationel tilgang til ægteskabet dengang end nu. Ægteskabet var et arbejdsfællesskab og et produktionsfællesskab, hvor en del af produktionen var at få mange børn. Eksempelvis er der en beskrivelse af, at 3 søstre samme dag giftede sig med 3 brødre. Mistede en kone sin mand, gik der sjældent længe før, der var fundet en anden mand – og omvendt. Arbejdsfællesskabet mellem mand og kone var en social nødvendighed.
Bogen fletter på fineste vis lokalhistorie, danmarkshistorie og elementer af Europas historie sammen med familiernes hverdagsliv. Eksempelvis er det spændende at læse om, hvordan krigene mod tyskerne i 1848 og 1864 sætter sig igennem i forholdet mellem danskere og tyskere på heden syd for Viborg.
Grundlæggende er bogen, som nævnt, en socialrealistisk familiekrønike med fine beskrivelser af, hvordan den kulturelle og samfundsmæssige udvikling sætter sig igennem i familielivet. Vi følger f.eks et ungt pars rejse/flytning fra Engesvang til København – og senere mandens ansættelse som tjenestemand ved banen i Randers. Ansættelsen som tjenestemand skaber en ny og helt anderledes stærk social og økonomisk forankring i tilværelsen. Nu er der økonomisk råderum til at få en lejlighed i Randers. Den økonomiske tryghed slår igennem i den unge families dagligdag. Man mere end fornemmer tjenestemandens selvværd.
Bogen slutter med en beskrivelse af den mest eftertragtede ungkarl i Randers og en smuk kvinde; Fritz Mikkelsens far og mor. Der må være stof til bind 2.

Om psykolog Jens Andersen se: www.athenas.dk

De fremmede er desuden anmeldt af  Bent Deber, der har givet bogen 5*:
Forfatteren har med sin viden i sin mands slægt, både fået lavet en meget flot research i de gæve kartoffeltyskere, og med stor empati, fået lavet en roman, der tager læseren med i en interessant og medrivende livshistorie. Romanen virker utrolig ægte og livsbekræftende, måske fordi jeg også selv er ud af kartoffeltyskerne på Alheden, kan jeg virkelig følge disse personers både opgang og nedgang for at få mest ud af livet. Selv de mange børn som ikke når at komme til verden i live, eller kun opnår at få et kort liv som barn, er meget smukt beskrevet, hvor følelsesregisteret kommer til udtryk hos personerne. Jeg kan på det varmeste anbefale at læse den, og samtidig skal læseren tænke på, at også DISSE personer er en del af vores fælles historie.


Link til ARTIKEL i Randers Amts Avis og Viborg Stifts Folkeblad 
https://amtsavisen.dk/artikel/us%C3%A6dvanlig-baggrund-for-ny-kartoffeltyskerbog 

Link til ARTIKEL i Kristeligt Dagblad
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/kartoffeltyskerne-droemte-mest-om-komme-tilbage